ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Διακήρυξη της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης (ΔΗΠΑΚ) για τις εκλογές του ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Ιονίου Πανεπιστημίου


Διακήρυξη της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης (ΔΗΠΑΚ) για τις εκλογές του ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Ιονίου Πανεπιστημίου


H Διακήρυξη της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Ιονίου Πανεπιστημίου (ΔΗΠΑΚ ΙΠ).

Διακήρυξη μπροστά στις εκλογές για νέο ΔΣ του συλλόγου

Ως συνεπής συνεχιστής της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, η κυβέρνηση προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση της Παιδείας, την υποβάθμιση των
σπουδών, τη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών εργασίας των
πανεπιστημιακών δασκάλων και των υπολοίπων εργαζομένων στα ιδρύματα.
Στα πανεπιστήμια, σε πανελλαδικό επίπεδο, διανύουμε ήδη μετά και τη ψήφιση του «νέου νόμου» μια νέα φάση αναδιαρθρώσεων με συγχωνεύσεις, καταργήσεις και ιδρύσεις νέων ιδρυμάτων και τμημάτων, που γίνονται με μοναδικό στόχο την πλήρη ευθυγράμμιση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιταγές της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναδιαρθρώσεις δεν αφορούν μόνο τη διοικητική δομή, αλλά κυρίως το περιεχόμενο των σπουδών και της έρευνας.
Επισημαίνουμε ότι:
• Για τη λειτουργία των νέων τμημάτων, αλλά και πολλών παλαιών δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για τις ελλείψεις ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού, υποδομών, καθώς και για τις περικοπές
εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης. Παγιώνεται η υποχρηματοδότηση, την ώρα που δίνονται
κάθε χρόνο δισεκατομμύρια για τους εξοπλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ («συνδρομή» πλέον
του 2% του ΑΕΠ) και για επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στα μεγαλο-επιχειρηματικά
συμφέροντα.
• Αντί να καλυφθούν τα διδακτικά κενά με νέα μέλη ΔΕΠ, διευρύνεται ο αριθμός απασχολούμενων μέσω ΕΣΠΑ και «αυτοχρηματοδότησης» από Ερευνητικά Προγράμματα με διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες για την εκπαίδευση, την έρευνα και τους ίδιους.
• Πέραν του αυξημένου πλέον διδακτικού φόρτου, το ΔΕΠ είναι και αντιμέτωπο με παράλογο και εξοντωτικό διοικητικό φορτίο, για τη δήθεν αξιολόγηση, την πιστοποίηση, και τη δαιδαλώδη
γραφειοκρατία και τους ελέγχους ακόμη και για την ελάχιστη δαπάνη.
• Η έρευνα συγκεντρώνεται στα θεσμοθετημένα «Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα», για να
εξυπηρετήσουν επιχειρηματικές ανάγκες, αναζητώντας χρηματοδότηση από την αγορά και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Σχετικά με το περιεχόμενο και την οργάνωση των σπουδών:
• Διευρύνεται η πολυδιάσπαση γνωστικών αντικειμένων και τίτλων σπουδών, που υποβαθμίζει
συνολικά τις προπτυχιακές σπουδές και υπονομεύει την εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Η
υποβάθμιση επιτείνεται από τη μετακίνηση του κέντρου βάρους των γνώσεων από τις προπτυχιακές στις μεταπτυχιακές σπουδές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποσυνδέονται από
τον τίτλο σπουδών, αφού αναγνωρίζονται με ανεξάρτητες διαδικασίες. Με αυτόματες διαδικασίες εξισώνονται πτυχία και εργασιακά δικαιώματα για όλους ανεξαιρέτως τους απόφοιτους ΑΕΙ και κολλεγίων («νέος νόμος»).
• Εισάγονται οι «Διετείς Δομές Επαγγελματικής Κατεύθυνσης», που είναι προγράμματα
κατάρτισης, σε κατευθύνσεις που θα εισηγούνται τα επιμελητήρια και συναφείς θεσμοί,
αλλοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενο των ΑΕΙ. Στόχος τους, η τροφοδότηση της
αγοράς εργασίας με χιλιάδες νέους εργαζόμενους με περιορισμένα ή χωρίς εργασιακά
δικαιώματα, και η μετατροπή των πανεπιστημίων σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Το κόστος σπουδών μεγαλώνει και μετακυλύεται στις τσέπες της λαϊκής οικογένειας, με την
κατάσταση στη φοιτητική μέριμνα (στέγαση – σίτιση) να παραμένει τραγική, και παρά την
υπέρογκη φορολόγησή της. Διευρύνονται τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές, με ορατή την
επέκτασή τους στις προπτυχιακές, εκκινώντας ήδη από τον Ν.4610/2019 (αρχικά για
πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
• Διευρύνονται οι συκοφαντίες για «ανομία στα πανεπιστήμια», με την κυβέρνηση (Επιτροπή Παρασκευόπουλου) άπραγη να αποδέχεται τις συνέπειες της εγκατάλειψης των πανεπιστημιακών χώρων και της παράδοσής τους στο ναρκεμπόριο, την ανασφάλεια και την παραβατικότητα.
Σε αυτές τις συνθήκες, τα μέλη ΔΕΠ, όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι, προσπαθούμε να
λειτουργήσουμε ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με μειωμένους μισθούς και συνολικά εισόδημα
(φορολεηλασία, χαράτσια κ.ά.), με την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών (έλλειψη προσωπικού), με τις επιπτώσεις του «νέου» ασφαλιστικού και με την προοπτική των συρρικνωμένων συντάξεων. Η επιστροφή μέρους των κλεμμένων της περιόδου 2012-2017 δεν αναιρεί το πρόβλημα, τη στιγμή μάλιστα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, όσο και αν η κυβέρνηση επιδιώκει με κάθε τρόπο την εκλογική εξαργύρωση αυτής της επιστροφής.
Και ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς η πλειοψηφική συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου, όχι μόνο παραμένει αδρανής, αλλά συναινεί με τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές (προώθηση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, επιβολή διδάκτρων, διευκόλυνση άσκησης ελευθέρων επαγγελμάτων). Αντί να οργανώνει τον κλάδο σε διεκδικητική αγωνιστική κατεύθυνση, τον έχει εγκλωβίσει αποκλειστικά σε δικαστικές διεκδικήσεις, υπονομεύοντας έτσι στην πράξη και τους μισθούς μας.
Στο χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου οι εξελίξεις κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά επιβεβαιώνουν τις θέσεις που είχαμε διατυπώσει ήδη τον Ιούλιο του 2018 στη Διακήρυξη για την εκλογή του ΔΣ του συλλόγου, καθώς και στις καταγγελίες που δημοσιεύσαμε το Σεπτέμβριο σχετικά με την υλοποίηση της συγχώνευσης ΙΠ-ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Η διαδικασία αυτή, ως γνωστόν, αναγγέλθηκε, νομοθετήθηκε και άρχισε να υλοποιείται χωρίς να προηγηθεί η οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενημέρωση και δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παρουσιάστηκε ως η λύση των προβλημάτων των δυο ιδρυμάτων. Η αλήθεια όμως είναι αρκετά διαφορετική. Η Πρυτανική Αρχή δεν διεκδίκησε τίποτα για την ανάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου (βλ. τοποθέτηση του κ. Πρύτανη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή). Καμία κουβέντα για τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν και σε καμία περίπτωση δε λύνονται με τη συγχώνευση:
Για την ποιότητα των σπουδών, για την «εκμετάλλευση» των πτυχιούχων μέσω της γενικευμένης πλέον (πλην εξαιρέσεων) επιβολής διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, για την έλλειψη σε υποδομές, εστίες και γενικότερα τη φοιτητική μέριμνα.
Για τις ελλείψεις σε διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, για τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα του προσωπικού και για των πτυχιούχων επιστημόνων που εκπαιδεύει.
Για τον κατακερματισμό και διαμελισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας στα μήκη και στα πλάτη του Ιονίου πελάγους και την προχειρότητα, με διοικητική και οικονομική αντικειμενική αδυναμία για την ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης, σε βαθμό που μπορεί και να αποτελέσει διασπάθιση και σπατάλη ενέργειας και δημόσιου χρήματος.

Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της κατάστασης έχουν, κατά γενική ομολογία, ήδη αρχίσει να φαίνονται στην τρέχουσα λειτουργία του ΙΠ. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε χαρακτηριστικά το γεγονός ότι προωθήθηκε άμεσα (για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος) η λειτουργία (ένταξη στα μηχανογραφικά) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να πληρούνται τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών του Τουρισμού σίγουρα θα ωφεληθούν από τη «δωρεάν εργασία» μέσω της «πρακτικής άσκησης» των φοιτητών… Ο σεβασμός των ακαδημαϊκών κριτηρίων αλλά και τα συμφέρονται των εργαζομένων στον κλάδο πάντως δεν φαίνεται να βαραίνουν ιδιαίτερα στη ζυγαριά.
Η παράταξή μας από τις αρχές Σεπτεμβρίου έθεσε στο ΔΣ το θέμα του ελλείμματος έγκαιρης ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τη συγχώνευση και πρότεινε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας προς τη Διοίκηση του ΙΠ, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση ενημέρωση και διεξαγωγή σχετικής συζήτησης. Η στάση της πλειοψηφίας του ΔΣ στο ζήτημα αυτό ήταν συνεπής με τη γενικότερη αφασία και απραξία που επιδεικνύει για τα όσα συμβαίνουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (σχετική καταγγελία της παράταξής μας κοινοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου). Καταλήξαμε τελικά ως ΔΣ να απευθύνουμε προς τη Διοίκηση του ιδρύματος στις 14/1/2019 (!!!) ένα άχρουν και άοσμο κείμενο που αναφέρει ότι προσκαλεί τη Διοίκηση για νεότερη (!…) ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας επί της διαδικασίας ενσωμάτωσης και διεύρυνσης της λειτουργίας του ιδρύματος, η οποία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη γόνιμων ακαδημαϊκών συνεργασιών αλλά και να ενισχύσει τη συνδρομή της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής εφαρμογής του Νόμου… Μετά από αυτό το … αιχμηρό και διεκδικητικό κείμενο, σιγή ασυρμάτου εκατέρωθεν.
Για την ιστορία, ας θυμίσουμε τις ρητές και έντονες καταγγελίες που διετύπωναν οι αποφάσεις του τότε ΔΣ της ΕΔΙΠ τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2013 όταν είχε προωθηθεί, χωρίς ενημέρωση και τότε της πανεπιστημιακής κοινότητας, μια αντίστοιχη συγχώνευση (Συνομοσπονδία ΙΠ-ΤΕΙ Ιονίων Νήσων «Διονύσιος Σολωμός») στο πλαίσιο του σχεδίου Αθηνά, στις οποίες αναφέρεται ότι κάθε μορφή «σύμπραξης» ή «ομοσπονδιοποίησης» ΙΠ-ΤΕΙ προοιωνίζεται την πλήρη υποβάθμιση και συρρίκνωση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του ιδρύματος.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η ΕΔΙΠ πρέπει, μαζί με τους υπόλοιπους διδάσκοντες και εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τους άλλους φορείς της εκπαίδευσης, εκτός από την απόσυρση όλων αντι-εκπαιδευτικών νόμων συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου, να απαιτήσει:
• Οικονομικές διεκδικήσεις για το εισόδημα: Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις
κοινωνικές παροχές. Καμία νέα περικοπή σε μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ («επανυπολογισμός»,
προσωπική διαφορά», «εισφορά αλληλεγγύης», κ.ά.). Άμεση αναπλήρωση των μέχρι τώρα
απωλειών. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε
παιδί. Σύνταξη στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
• Διεκδικήσεις για το δυναμικό των ΑΕΙ: Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη
όλων των αναγκών και των κενών που έχουν δημιουργηθεί λόγω αποχωρήσεων-
συνταξιοδοτήσεων. Άμεση προκήρυξη και πλήρωση κάθε θέσης που χηρεύει. Όχι στην κάλυψη
των κενών με επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Κατοχύρωση της πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ. Κάλυψη των κενών θέσεων, γενικά, του
προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΑΕΙ.
• Οικονομικές διεκδικήσεις για τα ΑΕΙ: Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
και των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για την Παιδεία συνολικά, για επαρκή κρατική
χρηματοδότηση όλων των ΑΕΙ με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Ενίσχυση της έρευνας με
δημόσιες επενδύσεις χωρίς περιορισμούς και αποκλειστικά μέσα στα τμήματα, όχι σε
επιχειρηματικά μορφώματα τύπου «ΠΕΚ», ινστιτούτων, κλπ. Υποδομές σύγχρονες, για όλες τις
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες.
• Διεκδικήσεις για τις σπουδές: Δωρεάν και ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημιακών
προπτυχιακών σπουδών, που να αποτελούν τη μόνη προϋπόθεση για εργασία με πλήρη
επαγγελματικά δικαιώματα και πλήρεις αμοιβές. Ένα πτυχίο, πανεπιστημιακού επιπέδου και
επαγγελματικό, για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Όχι σε πτυχία πολλών ταχυτήτων για κάθε
επάγγελμα. Όχι στη μετατροπή των σπουδών σε διαρκές κυνήγι ECTS, «προσόντων», και
«πιστοποιήσεων». Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά. Καμιά σκέψη για δίδακτρα
στα προπτυχιακά, με όποια μορφή.

Τασσόμαστε σταθερά υπέρ της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα συνενώνει τη θεωρία με την πράξη και θα στηρίζεται σε ενιαία και υποχρεωτική δωδεκάχρονη βασική εκπαίδευση. Που θα κατοχυρώνει επιστημονικά αντικείμενα βασιζόμενα σε συγκροτημένα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα εξασφαλίζουν υψηλής στάθμης μόρφωση συνδυασμένη με επιστημονική και επαγγελματική ειδίκευση.
Αγωνιζόμαστε για μια Ανώτατη Εκπαίδευση που θα επιδιώκει την ισότιμη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς άλλων χωρών και θα διεκδικεί την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού πανεπιστημίου στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον.

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις σας καλούμε να ενισχύσετε και με την ψήφο σας το ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΚ ΙΠ στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΔΙΠ, για μια ΕΔΙΠ μαχητικό συνδικαλιστικό όργανο των διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΔΗΠΑΚ Ιονίου Πανεπιστημίου

Ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Ιονίου Πανεπιστημίου
(ΔΗΠΑΚ – ΙΠ)

Γεργατσούλης Μανόλης
Κελάνδριας Παναγιώτης
Παπαβασιλείου Περικλής
Παπαθεοδώρου Χρήστος