ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Άμεση ανάγκη για αίμα - Έκκληση από τον ΦΑΡΟ ΖΩΗΣ


Άμεση ανάγκη για αίμα - Έκκληση από τον ΦΑΡΟ ΖΩΗΣ

Παρακαλώ κοινοποιήστε και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα.
Ας βοηθήσουμε !!

Η ανακοίνωση είναι από τον ΦΑΡΟ ΖΩΗΣ.