ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 8/8


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (17Η) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 08/08/2019 )


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ* Συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό σήμερα Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :1.         Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της κατεπείγουσας αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν Δ83/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

2.         Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

3.         Έγκριση του 2ου/06-08-2019 πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (μετά από άγονη διαδικασία) για την ανάθεση με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).*Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την προώθηση ζωτικών ζητημάτων του Δήμου μας κατά τη θερινή περίοδο.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ