ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ομόφωνο «Ναι» από το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατ΄ εξαίρεσιν ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων, χωρίς την παρουσία της ΛΑΣΥΟμόφωνο  «Ναι» από το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατ΄  εξαίρεσιν ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων, χωρίς την παρουσία της ΛΑΣΥ

Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες 8/8 από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας η κατ΄  εξαίρεσιν ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων για την περιοχή της Μέσης Κέρκυρας (Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Παρελίων), όπως γνωμοδότησε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η ανάθεση αποκομιδής θα ανέλθει στο ποσόν των 220.000€. Η εργολαβία για τη μέση Κέρκυρα εγκρίθηκε να φτάσει το μέγιστο στα 50 ευρώ ανά τόνο. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, αν τελικά οι εργολάβοι που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη απευθείας διαπραγμάτευση δεν συμφωνήσουν με το ποσό αυτό, τότε και η fast track διαδικασία θα κηρυχθεί άγονη και θα πρέπει να γίνει από την αρχή, με αποτέλεσμα να χαθεί υπερπολύτιμος χρόνος εν μέσω Αυγούστου…


Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα άλλα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και το πρακτικό για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (μετά από άγονη διαδικασία) για την ανάθεση με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»