ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

«Παραδοσιακές μορφές, εργαλεία και τεχνικές αλιείας στη Νότια Κέρκυρα» - Εκπαιδευτικά πειραματικά εργαστήρια εθνοαρχαιολογίας


«Παραδοσιακές μορφές, εργαλεία και τεχνικές αλιείας στη Νότια Κέρκυρα» - Εκπαιδευτικά πειραματικά εργαστήρια εθνοαρχαιολογίας


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας - Ιταλίας 2014-2020 με τίτλο «Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες» (Fisheries and Cutlural Heritage, Indentity and Participated Societies», ακρωνύμιο «FISH&CHIPS) διοργανώνει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου εκπαιδευτικά πειραματικά εργαστήρια εθνοαρχαιολογίας με θέμα παραδοσιακές μορφές, εργαλεία και τεχνικές αλιείας στη Νότια Κέρκυρα.

Τα εργαστήρια έχουν πειραματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην ανάδειξη του παράκτιου πλούτου και πολιτιστικού αποθέματος της Νότιας Κέρκυρας. Στα εργαστήρια θα συμμετάσχουν φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και νέοι επαγγελματίες αλιείς, τουριστικοί πράκτορες κ.λπ. Οι εκπαιδευτικές δράσεις/επίδειξη και συμμετοχική εφαρμογή αλιευτικών μεθόδων θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής. Το πρώτο εργαστήριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στο Λιμάνι του Πετριτή, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στη Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Τάγιο).

Κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης των εργαστηρίων θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάδοση μέσω internet (live streaming). Θα υπάρξει επίσης δυνατότητα μεταφοράς  περιορισμένου αριθμού φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων από την Κέρκυρα (Ιόνιο Παν/μιο - Τμήμα Ιστορίας) προς τον χώρο των εκδηλώσεων μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές.

Διοργάνωση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας

Πληροφορίες: Ανδρέας Καπετάνιος, Επ. Καθηγητής (e-mail: kptandreas@gmail.com), Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αν. Καθηγητής (e-mail: sbonias@ionio.gr)