ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

«Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα»: Πανελλήνιο Συνέδριο στην Κέρκυρα 4-6/10
Πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα:

Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες» Κέρκυρα, 4 - 6 Οκτωβρίου 2019 

Περί του συνεδρίου Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα τα πάντα χαρακτηρίζονται από ρευστότητα. Μία νέα κοινωνία γεννιέται, μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες μεταβολές στη σύσταση, τη δομή και τη λειτουργία της. Η ταχύτητα αυτή αντανακλάται, με χαρακτηριστικό τρόπο, στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και στην αλλαγή περιβάλλοντος ιδεών και γνώσεων. Στη νέα κοινωνία χρειάζεται νέα εκπαίδευση, μία εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας.

Χρειάζεται ένας νέος εκπαιδευτικός χάρτης με σκοπό τη συμβολή στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, τον εμπλουτισμό της προσωπικότητάς του και την πολυμορφία των τρόπων έκφρασής του.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών σχετικά με το σχολικό περιβάλλον, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται και να δώσει το έναυσμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων επί του θέματος.