ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Αύριο Παρασκευή 4/10 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας


Αύριο Παρασκευή 4/10 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Αύριο Παρασκευή 4/10 στις 16:00 στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης το δημοτικό συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη:


 1. Ανακοινώσεις – ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών, στους άξονες προτεραιότητες Α) «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος» Β) «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ανδριώτης Σωκράτης).
 4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που εκτελεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος δήμου Κέρκυρας (εισηγητής Δήμαρχος)
 5. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Αστικές αναπλάσεις Δ.Κ. Λευκίμμης» στην πρόσκληση με κωδικό ΙΟΝ84 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» (εισηγητής αντιδήμαρχος Σ. Ανδριώτης)
 6. Εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου χώρου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (εισηγητής δήμαρχος)
 7. Ορισμός δυο μελών του Δ.Σ. στον ΣΥΔΙΣΑ (Εισηγητής Δήμαρχος)
 8. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σ. Ανδριώτης)
 9. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤτΕ και εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων για την κίνηση του Λογαριασμού (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σ. Ανδριώτης)
 10. Άνοιγμα Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης σε πιστωτικά Ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ. Ανδριώτης)
 11. Εξουσιοδότηση υπολόγου εκπροσώπου για τις διαχειριστικές ενέργειες Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Σ,. Ανδριώτης)
 12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστών έργων για το τετράμηνο από 1-2-2019 έως 31-12-2019 (Δήμαρχος)
 13. Συγκρότηση επιτροπής Δ.Σ. η οποία θα συντάξει το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. (Δήμαρχος)
 14. Σύσταση Επιτροπών (Αντιδήμαρχος Γιώργος Σαγιάς)
 15. Σύσταση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αντιδήμαρχος Νίκος Κουρτέσης)
 16. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων (Δήμαρχος

 1. Άνοιγμα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εισηγητής αντιδήμαρχος Σ. Ανδριώτης)