ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ουραγός στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ισότητα των δύο φύλων


Ουραγός στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ισότητα των δύο φύλωνΗ Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Οι επιδόσεις της χώρας έχουν αυξηθεί μόνο κατά 4,4 μονάδες από το 2005 έως το 2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων με ρυθμό σαλιγκαριού. Έχοντας φτάσει το δείκτη ισότητας στο 67,4 με ανώτατο τα 100, η ΕΕ έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από το 2005, η επίδοση της ΕΕ αυξήθηκε μόνο κατά 5,4 μονάδες (+ 1,2 μονάδες από το 2015).

Αν και η ΕΕ έχει κάνει κάποια βήματα, οι εξελίξεις είναι άνισες μεταξύ των κρατών μελών. Η Σουηδία (83,6 μονάδες) και η Δανία (77,5 βαθμοί) είναι σταθερά οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην ισότητα των φύλων. Η Ελλάδα (51,2 βαθμοί) που είναι στην τελευταία θέση αλλά και η Ουγγαρία (51,9 μονάδες) έχουν τη μεγαλύτερη απόφαση να διανύσουν. Η Ιταλία και η Κύπρος έχουν βελτιωθεί περισσότερο από τους εταίρους τους (+ 13,8 μονάδες και + 10,4 μονάδες), ενώ η Λιθουανία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ισότητα των φύλων από το 2005. Σε ορισμένους τομείς η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, σταματήσει ή και υποχωρήσει. Η Ενωμένη Ευρώπη είναι ακόμα μακριά από τη γραμμή τερματισμού.

Η ΕΕ είναι πιο κοντά ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών, στους τομείς της υγείας (88,1 μονάδες) και τον χρηματοοικονομικό (80,4 μονάδες). Οι ανισότητες των φύλων είναι πιο ανησυχητικές στον τομέα της εξουσίας (51,9 μονάδες). Παρ ‘όλα αυτά, η βαθμολογία στον τομέα αυτό έχει βελτιωθεί περισσότερο από τους άλλους κατά την τελευταία 14ετία μετά το 2005 (+ 13 μονάδες), λόγω της προόδου σε σχεδόν κάθε κράτος- μέλος.

Οι επιδόσεις στην Ελλάδα

Με 51,2 στους 100 βαθμούς, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Οι επιδόσεις της χώρας έχουν αυξηθεί μόνο κατά 4,4 μονάδες από το 2005 έως το 2017 (+ 1,2 μονάδες σε σύγκριση με το 2015). Παρά τη μικρή αυτή πρόοδο προς την ισότητα των φύλων, η βαθμολογία της Ελλάδας την κατατάσσει σε μία θέση χαμηλότερα από ό, τι το 2005.

Τα αποτελέσματα της χώρας μας είναι υψηλότερα στους τομείς της υγείας (83,5 μονάδες) και τον χρηματοοικονομικό (71,4 μονάδες). Αντίθετα, οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο έντονες στον τομέα της εξουσίας (24,3 μονάδες), παρόλο που η βαθμολογία στον τομέα αυτό βελτιώθηκε κατά 6,1 μονάδες από το 2005.

Επιπλέον, οι επιδόσεις της Ελλάδας βελτιώθηκαν στον τομέα της γνώσης (+ 8,5 μονάδες), ενώ υποχώρησε περισσότερο στον τομέα του χρόνου που διαθέτουν τα δυο φύλα στις επαγγελματικές και οικιακές τους υποχρεώσεις (- 1,5 μονάδα).

Μεταξύ 2005 και 2017, η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στο δείκτη, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι βελτιώθηκαν οι συνολικές επιδόσεις της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.