ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)


Αύριο Παρασκευή συνεδριάζει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:30, στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ Ιθάκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας και δράσεων του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.  Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας,  Δήμαρχος Ιθάκης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ.

Λήψη έκτακτων μέτρων για την προβολή των Ιονίων Νήσων στη Βρετανική αγορά με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook.  Εισηγητής: Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

α) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

β) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Oικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016.  Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.  Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ