ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Διπλή (Ειδική και κανονική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Κυριακή 1/12Διπλή (Ειδική και κανονική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Κυριακή 1/12

Ειδική Συνεδρίαση στις 17:00 της Κυριακής 1η Δεκεμβρίου και αμέσως μετά, στις 18:00, η 8η Τακτική Συνεδρίαση του σώματος


Συγκεκριμένα, στην αίθουσα «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» στο Μον Ρεπό, θα γίνει στις 17:00 Ειδική Συνεδρίαση του σώματος με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξή της:

1. Εκλογή Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

2. Εκλογή Μελών του Αδελφάτου Αγαθοεργού Ιδρύματος «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Εν συνεχεία, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.


Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του σώματος, έχει ως εξής:

1. Έγκριση κατάθεσης πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Πέλεκα, Δ.Ε. Παρελίων σε λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπευθύνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

2. Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, περιόδου από 1.9. έως 31.12.2019 (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

3. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Γιώτης).

4. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών απομάκρυνσης ριζικών υπολειμμάτων από πεζοδρόμια, άλση και πλατείες» (Εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Γιώτης).

5. Λειτουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων (Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Τόμπρου).

6. Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια η κα Παναγιώτα Τζάννε).

7. Έγκριση Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 – 2021 (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).

8. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

9. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας» (ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας) (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

10. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).

11. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος και Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

12. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η κα Μαρία Ζερβού).

13. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος).