ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή 8/11


Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή 8/11

Με 10 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 8/11 το ΔΣ Νότιας Κέρκυρας με το ενδιαφε΄ρον να επικεντρώνεται στο θέμα των σκουπιδιών, αλλά και της στέγασης του Δήμου/
Αναλυτικά η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 8η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:


1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετική με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,  στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ,  αναφορικά με την Αντιμετώπιση του οξύτατου ζητήματος των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.

4. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού Μισθοδοσίας Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος & εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων για την κίνηση λογαριασμού .(Εισηγητής κος  Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)
5. Υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση VIII του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" του Υπουργείου Εσωτερικών , στον άξονα προτεραιότητας  "Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες  των Δήμων " (Εισηγητής ο  κος Δήμαρχος)

6. Εκλογή μελών Αντιπροσώπων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο ΔΗΠΕΘΕ (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

7. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού Χαραχτήρα με την Επωνυμία Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών (ΕΙΘΕ) . (Εισηγητής Κος Καββαδίας Ιωάννης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου )

8. Καθορισμός του ανώτατου ορίου κλήσεων μηνιαίως . (Εισηγητής κος  Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)

9. Λήψη Απόφασης για συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών για την μίσθωση κτηρίου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου .  (Εισηγητής κος  Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)

10. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή καταλληλότητας "Μίσθωση κτηρίου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του Δήμου"(Εισηγητής κος  Ανδριώτης Σωκράτης Αντιδήμαρχος)


.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Ιωάννης Κ. Καββαδίας