ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου στη Νότια Κέρκυρα (Κάβος)


Λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου στη Νότια Κέρκυρα (Κάβος)

Του Νίκου Σαμοϊλη*

Το έργο κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με χρηματοδότηση από το Α΄ΚΠΣ. Σκοπός του έργου είναι η ύδρευση και άρδευση της περιοχής. Η λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου ολοκληρώθηκε το έτος 2001 και η δαπάνη κατασκευής της ανήλθε σε 1.015.400ευρω.

Επίσης, για να παραδοθεί ολοκληρωμένη, εντάxθηκε σε νέα χρηματοδότηση μέσω της ΣΑΕ081, για να κατασκευαστούν συμπληρωματικά έργα. Το κόστος ανήλθε στο ποσό των 164.017ευρω και ολοκληρώθηκε το έτος 2003.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί έργων εγγείων βελτιώσεων, η αρμοδιότητα Διοίκησης, Λειτουργιάς και Συντήρησης ( ΔΛΣ) των έργων αυτών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα) που κατασκευάζονται από το Eλληνικό Δημόσιο, μεταβιβάζεται σε φορείς (ΟΕΒ ή Δήμους).
Με την υπ αριθμ. ΚΥΑ 15589/05-11-2008, έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες Διοίκησης, Λειτουργιάς και Συντήρησης της λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου στο Δήμο Λευκιμμαίων Νομού Κέρκυρας για την αξιοποίηση του έργου και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέμεινε μόνο η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ταμιευτήρα της λιμνοδεξαμενής.

Τώρα πλέον η λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου αφού ακoλούθησε τη διαδρομή Δήμος Λευκιμμαιων, Δήμος Κέρκυρας, επέστρεψε με τη δημιουργία των τριών Δήμων στο νησί μας, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Το έργο αυτό από το έτος 2001 που κατασκευάστηκε και μέχρι σήμερα, καταδεικνύει και αυτό με τη σειρά του την πλήρη εγκατάλειψη της Λευκιμμης και συνολικά της Νότιας Κέρκυρας αφενός και αφετέρου την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος αφού κατασκευάζονται έργα και μετά εγκαταλείπονται.

Επιτέλους ο Δήμος μας θα πρέπει να θέσει στους πρωταρχικούς του στόχους και την πλήρη λειτουργία και αξιοποίησης της λιμνοδεξαμενής. Μετά δε από τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης και εφόσον αυτή επιβεβαιώνει ότι ο όγκος του νερού της λιμνοδεξαμενής επαρκεί για την υδροδότηση του τουριστικού οικισμού του Κάβου τότε μετά από κατάλληλη επεξεργασία που θα καθιστά το νερό πόσιμο να υδροδοτηθεί ο τουριστικός οικισμός του Κάβου με αυτό το νερό.

Εκτός από τα προφανή ευεργετήματα που θα έχουν οι κάτοικοι του Κάβου, θα απαλλαγούμε και από τον μεγάλο όγκο των πλαστικών μπουκαλιών που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους και φυσικά από τους τουρίστες του οικισμού κατά την τουριστική περίοδο.

Έτσι ένα έργο το οποίο όλοι οι άλλοι (Αυτοδιοίκηση και Πολιτεία) εγκατέλειψαν στην τύχη του, θα έχει επιτέλους επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

* ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ , ΧΗΜΙΚΟΣ.
ΚΕΡΚΥΡΑ, 4/11/2019.