ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δευτέρα 30/12 Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων



Δευτέρα 30/12 Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων


Με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει κατεπειγόντως τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 19.00 στην Ιόνιο Βουλή το δημοτικό συμβούλιο κεντρικής Κέρκυρας. Ακολουθεί η πρόσκληση:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Έγκριση σύναψης σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας, στα πλαίσια του άρθρου 223 του Ν. 3463/06 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
2.                  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-8/20.12.2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, περιόδου από 1.9 έως 31.12 του οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
3.                  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση της πράξης «i-ALARMS» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.3.2., D 2.3.2, D 2.3.3. και D 5.3.4. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
4.                  Διορισμός από το «Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων» του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).


Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι λόγω της διάσπασης του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης Αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Δημήτριος Γ. Μεταλληνός