ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας Παρασκευή 3/1
Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας Παρασκευή 3/1

Σε διπλή συνεδρίαση την Παρασκευή 03/01/2020 το δημοτικό συμβούλιο δήμου Νότιας Κέρκυρας. Η πρώτη αφορά 12 θέματα και η δεύτερη τον προϋπολογισμί
Αναλυτικά οι προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), ,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 3η Ιανουαρίου 2020  ημέρα        Παρασκευή και ώρα  17.30  ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:
1.      Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
2.      Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.      Οικονομικοί Απολογισμοί ετών 2017 και 2018 του ΔΟΠΑΠ (Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
4.      Ορισμός Εκπροσώπου Γνωμοδοτικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του,  για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης , εξουδετέρωσης ναυαγίων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Κουρτέσης 
5.      Μετατροπή Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο. (Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
6.      Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
7.      Μετατροπή Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
8.              Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
9.      Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών    (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κος Σαγιάς Γ.)
10.    Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων των έργων α)Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου Πολλαπλών χρήσεων στην Λευκίμμη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου  , προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ  β)Έργο προστασίας εκβολών , Διαμόρφωση Αλιευτικού καταφυγίου στην Μπούκα Ποταμιού Λευκίμμης,  προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος          
11.    'Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του  Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση Συμβάσεων-Προμηθειών από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
12.              Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες  (Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας
Ιωάννης Κ. Καββαδίας
                                   
                                   
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), και των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 3η Ιανουαρίου 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

           Ψήφιση  Προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα από  1-1-2020 έως 31-12-2020 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας


Ιωάννης Κ. Καββαδίας