ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Πολιτιστικός -Εξωραϊστικός-Σύλλογος Τεμπλονίου: Γιατί να κάνουμε Διαλογή στην Πηγή.


Πολιτιστικός -Εξωραϊστικός-Σύλλογος Τεμπλονίου

 Γιατί να κάνουμε Διαλογή στην Πηγή.

Αν δεν γίνει έγκαιρα ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, εκεί δηλαδή που παράγονται, ο τρόπος που τα πετάμε και ο τρόπος που αναμειγνύονται στη συνέχεια, τα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο να διαχωριστούν με επιτυχία. Είναι τουλάχιστον ανόητο να μην γίνεται ο διαχωρισμός όταν πρέπει με τον πιο απλό τρόπο∙ και να ξοδεύουμε στη συνέχεια μεγάλα ποσά σε υποδομές για να τα ξαναδιαχωρίσουμε και να γίνει η ανακύκλωση, αν αυτό καταστεί εφικτό.
Οι πρακτικές για διαλογή των απορριμμάτων μετά την ανάμειξη των υλικών, είτε μηχανικά, είτε με χειροδιαλογή, δοκιμάστηκαν και αποδείχτηκαν ακριβές ή ανεπαρκείς λόγω κακής ποιότητας των ανακτώμενων υλικών (τελικά καταλήγουν να θάβονται σε ΧΥΤΥ), αλλά και αδυναμίας τήρησης στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Κι αυτό γιατί προηγείται η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων υλικών κυρίως με οργανικά απορρίμματα της κουζίνας και όχι μόνο, που επιβαρύνουν επικίνδυνα το μικροβιακό φορτίο των απορριμμάτων και αποτελούν σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο......

Διαλογή στην Πηγή, ή Μονάδα Μηχανικής Διαλογής μέσα από τα σύμμεικτα???